dr hab. Gerhard-Wilhelm Weber, prof. PP

dr hab. Gerhard-Wilhelm Weber, prof. PP

Jednostka organizacyjna: Wydział Inżynierii Zarządzania

Dane kontaktowe

Obszary tematyczne, w których chciałbym nawiązać współpracę ze specjalistami z Politechniki Poznańskiej

wspomaganie decyzji kierowniczych, zarządzanie wiedzą, zarządzanie innowacjami, zarządzanie jakością, zarządzanie produkcją, usługami i technologią, zarządzanie finansami i rachunkowość menedżerska, zarządzanie logistyczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie marketingiem, zarządzanie organizacjami biznesowymi, zarządzanie instytucjami publicznymi i organizacjami non-profit, teoria organizacji i zarządzania, wszelkie, w których mógłbym pomóc moim przyjaciołom

Branże, z którymi chciałbym rozpocząć współpracę

Edukacja/szkolenia, Energia, Finanse, Informatyka, Medycyna/zdrowie, Nauka/technika, Reklama/marketing, Transport/logistyka, Produkcja, Inżynieria, wszelkie, w których mógłbym pomóc moim przyjaciołom

Obszary interdyscyplinarne, w ramach których chciałbym współpracować

matematyka, nauki o komputerach i informatyka, nauki fizyczne, nauki o ziemi i o środowisku, nauki biologiczne, inne nauki przyrodnicze, elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna, inżynieria medyczna, inżynieria środowiska, biotechnologia środowiskowa, inne nauki inżynieryjne i technologie, kosmologia, duchowość

Zainteresowanie współpracą w zakresie technologii wodorowych

TAK interesuję się gospodarką wodną oraz wszelkimi powiązanymi tematami teledetekcji, użytkowania gruntów, biologii, medycyny, neuronauki, kosmologii i duchowości.

Zainteresowanie współpracą w obszarze Industry 4.0

TAK pracuję w obszarach Generalized Technologies, Generalized Optimization, Generalized Optimal Control, projektowania i badań czasoprzestrzeni, zmiany i planowania.