(Polski) Europejska konferencja nt. Wartości niematerialnych i kapitału intelektualnego na Uniwersytecie w Chieti-Pescara we Włoszech