03.06.2019

Europejska konferencja nt. Wartości niematerialnych i kapitału intelektualnego na Uniwersytecie w Chieti-Pescara we Włoszech

Konferencja pod nazwą „European Conference on Intangibles and Intelectual Capital in Univerity of Chieti-Pescara” odbyła się w dniach 23-24.05.2019 we Włoszech. Wydarzenie stanowiło okazję do zdobycia nowej wiedzy nt. wartości niematerialnych i kapitału intelektualnego.

Swoją obecność potwierdzili wybitni przedstawiciele świata nauki i biznesu z całego świata. Przewodniczącym konferencji był prof. Massimo Sargiacomo, a wśród najważniejszych prelegentów znaleźli się: prof. John Dumay – Sidney oraz prof. Martin Piber – Austria. Politechnikę Poznańską reprezentowała dr inż. Małgorzata Spychała z Wydziału Inżynierii Zarządzania, która wygłosiła referat pt.: Modele kompetencyjne jako nowoczesne narzędzia w procesie rekrutacyjnym pracowników. Po wygłoszonym referacie odbyła się dyskusja dotycząca platformy system.zawodowcy.org. System.zawodowcy.org to nie tylko platforma wspomagająca rekrutacje ale również narzędzie doradztwa zawodowego. Do systemu przeniesiony zostaje wykaz najczęściej wskazywanych umiejętności opracowanych w modelach referencyjnych stanowisk pracy. Dzięki temu pracodawcy tworzą oferty pracy w oparciu o swój język, a uczniowie/studenci/absolwenci posługują się wymaganiami opisywanymi językiem pracodawców. Po prezentacji pytano w jaki sposób badane są kompetencje zawodowe pracowników w przedsiębiorstwach, dyskutowano na temat postaw młodych pracowników. Zaprezentowany projekt został bardzo pozytywnie oceniony, stwierdzono, że projektowane modele referencyjne mogą zostać wykorzystane w przedsiębiorstwach jako nowoczesne narzędzia rekrutacyjne.