Trzecie międzynarodowe spotkanie w Finlandii

ATC Erasmus+

Trzecie międzynarodowe spotkanie w Finlandii

Już trzecie międzynarodowe spotkanie organizowane w ramach projektu Erasmus+ pod nazwą Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów zostało zorganizowane 21 i 22 czerwca br. przez pracowników Centria University of Allpied Sciences oraz the Federation of Education in Jokilaaksot – JEDU. W dwudniowym spotkaniu w Kalajoki uczestniczyli przedstawiciele lidera oraz partnerów projektu (w kolejności alfabetycznej) z kolejnych instytucji: the Centria University of Applied Sciences (Finland), Częstochowa University of Technology, the Federation of Education in Jokilaaksot – JEDU (Finland), the Faculty of Economics and Business, University of Maribor (Slovenia), the Matej Bel University Banská Bystrica (Slovakia), the Poznan University of Technology (Poland).

Uczestnicy tego wydarzenia rozpoczęli obrady 21 czerwca o godzinie 9:00, które zakończono późnym wieczorem. Tematem spotkania były zagadnienia odnoszące się do rezultatów intelektualnych, których osiągnięcie planowane jest na kolejne miesiące realizowanego projektu. Omówiono m.in. zagadnienia związane z opracowaniem i wydaniem monografii czy opracowanie macierzy metod nauczania i wybranych umiejętności przekrojowych (takich jak: przedsiębiorczość, kreatywność, praca w grupie oraz komunikatywność). Ważną częścią spotkania były również wyniki  ewaluacji produktu, wpływu i współpracy. Udało się również zwiedzić szkołę zawodową w Kajaloki.

Podczas spotkania w Finlandii uczestnicy mieli kolejną szansę na wzajemne poznanie się, porozmawianie na tematy związane z realizowanym projektem, jak również podjęcia dyskusji na temat dalszej współpracy poza nim. Następne projektowe spotkanie międzynarodowe planowane na początku 2017 roku w Mariborze na Słowenii.