Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w Poznaniu

ATC Erasmus+

Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w Poznaniu

W dniach 2 i 3 grudnia 2015 roku w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej miało miejsce pierwsze spotkanie uczestników projektu Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów realizowanego w ramach Programu Erasmus+. Projekt stanowi składowy element szerszej uczelnianej inicjatywy pod nazwą Akcelerator Wiedzy Technicznej® (AWT®) i prowadzony jest w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego Wydziału Inżynierii Zarządzania. Jego celem jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przyspieszającej rozwój kompetencji przekrojowych studentów poprzez poprawę wykorzystania kształcenia praktycznego. Z efektów projektu będą mogły skorzystać wszystkie wydziały na Politechnice Poznańskiej.

Przedstawiciele uczelni wyższych i instytucji zlokalizowanych w Polsce, Finlandii, Słowenii i na Słowacji przyjechali do Poznania na zaproszenie Politechniki Poznańskiej – lidera projektu. Partnerzy zostali przywitani m.in. przez prof. dr hab. inż. Joannę Józefowską, Prorektor Politechniki Poznańskiej; prof. dr hab. inż. Magdalenę Wyrwicką, Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania; prof. dr. hab. Władysława Manturę, Kierownika Katedry Marketingu i Sterowania Ekonomicznego WIZ oraz dr. inż. Macieja Szafrańskiego, Pełnomocnika Rektora Politechniki Poznańskiej ds. AWT®.

Projekt rozpoczął się 01.10.2015 roku i będzie realizowany do 31.08.2018 roku w partnerstwie z 7 instytucjami zlokalizowanymi w 4 różnych krajach europejskich. Są to uczelnie wyższe: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Polska), Politechnika Częstochowska (Polska), Centria University of Applied Sciences (Finlandia), University of Maribor – Faculty of Economics and Business (Słowenia), Matej Bel University Banska Bystrica (Słowacja) oraz Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp. (Polska) i The Federation of Education in Jokilaaksot – JEDU (Finlandia). Politechnika Poznańska jest w projekcie liderem.

Pomysł na projekt podyktowany został zmianami zachodzącymi na rynku pracy, między innymi popularyzacją pracy zespołowej, pracy na odległość, pracy w środowiskach multikulturowych. Zmiany te powodują, że coraz większy nacisk kładziony jest nie tylko na wysoki poziom wiedzy zawodowej z danej dziedziny, ale także na praktykę oraz tzw. kompetencje przekrojowe, czyli o charakterze ogólnym jak np.: przedsiębiorczość, kreatywność, umiejętność pracy w grupie czy komunikacja. Zbyt niski poziom tych kompetencji to, obok zbyt niskich umiejętności praktycznych, jeden z najczęściej wymienianych przez pracodawców problemów młodych pracowników. Projekt odpowiada zatem na potrzeby rynku pracy. Ma on przyspieszyć rozwój tych kompetencji, ale także spowodować, że uczelnie będą mogły w sposób bardziej celowy i elastyczny odpowiadać na zapotrzebowanie pracodawców. Z badań wynika, że zjawisko zapotrzebowania na kompetencje przekrojowe wśród absolwentów szkół wyższych odnotowywane jest na całym świecie. Dlatego też projekt realizowany będzie we współpracy międzynarodowej.

Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy wzięli udział w wykładach, warsztatach i panelu podsumowującym zagadnienia merytoryczne. Partnerzy opracowali model Raportu dot. stosowanych metod nauczania umiejętności przekrojowych i metod kształcenia praktycznego, który zostanie opracowany do końca kwietnia 2016 r. W programie znalazła się również propozycja zwiedzenia kampusu Politechniki Poznańskiej na Piotrowie (m.in. Centrum Wykładowo – Konferencyjnego, Biblioteki Technicznej PP i laboratoriów AWT®), która cieszyła się dużym zainteresowanie wśród przybyłych gości.

Następne spotkanie w ramach projektu odbędzie się pod koniec stycznia 2016 roku w Mariborze (Słowenia).