Drugie międzynarodowe spotkanie na słoweńskim Uniwersytecie w Mariborze na Wydziale Ekonomii i Biznesu

ATC Erasmus+

Drugie międzynarodowe spotkanie na słoweńskim Uniwersytecie w Mariborze na Wydziale Ekonomii i Biznesu

Kolejne, już drugie międzynarodowe spotkanie organizowane w ramach projektu Erasmus+ pod nazwą Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów zostało zorganizowane 28 stycznia br. przez pracowników Wydziału Ekonomii i Biznesu słoweńskiego Uniwersytetu w Mariborze. W tym jednodniowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lidera oraz partnerów projektu (w kolejności alfabetycznej) z kolejnych instytucji: Centria University of Applied Sciences (Finlandia), Federation of Education in Jokilaaksot – JEDU (Finlandia), Politechnika Poznańska, Uniwersytet Matej Bel w Bańskiej Bystrzycy (Słowenia), Wydział Ekonomii i Biznesu Uniwersytetu w Mariborze (Słowenia) oraz Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa (Polska).

Uczestnicy tego wydarzenia rozpoczęli obrady o godzinie 10:00, które zakończono późnym wieczorem. Tematem spotkania były zagadnienia odnoszące się do rezultatów intelektualnych, których osiągnięcie planowane jest na pierwszych 7 miesięcy realizowanego projektu. Omówiono m.in. sposób osiągania rezultatu dotyczącego analizy metod nauczania umiejętności przekrojowych (takich jak: przedsiębiorczość, kreatywność, praca w grupie oraz komunikatywność) oraz metody nauczania praktycznego umiejętności przekrojowych, z których korzysta się na uczelniach wyższych w krajach, w których projekt jest realizowany. Powyższe rezultaty zostaną osiągnięte oraz opublikowane w kwietniu br. Kolejną ważną aktywnością w projekcie będzie prowadzenie badań dotyczących umiejętności przekrojowych wymaganych przez przedsiębiorców w krajach partnerskich. Wyniki tych badań będą znane w marcu 2016 r. Ważną częścią spotkania były również zagadnienia odnoszące się do monitorowania, ewaluacji oraz procedury upowszechniania projektu oraz jego rezultatów. W trakcie spotkania zaprezentowano system wspomagający zarządzanie projektem – TODOIST, którego zadaniem jest umożliwienie sprawnej i efektywnej współpracy lidera i partnerów celem terminowej realizacji zadań projektu.

Podczas spotkania w Mariborze uczestnicy mieli kolejną szansę na wzajemne poznanie się, porozmawianie na tematy związane z realizowanym projektem, jak również podjęcia dyskusji na temat dalszej współpracy poza nim. Następne projektowe spotkanie międzynarodowe planowane jest w Finlandii w czerwcu br.

Zdjęcie 1. Przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania.

Zdjęcie 1. Przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania.

Zdjęcie 2. Otwarcie spotkania przez prof. dr. Davorin Kračun, Dziekana Wydziału Ekonomii i Biznesu Uniwersytetu w Mariborze.

Zdjęcie 2. Zdjęcie 2. Otwarcie spotkania przez prof. dr. Davorin Kračun, Dziekana Wydziału Ekonomii i Biznesu Uniwersytetu w Mariborze.

Zdjęcie 3. Dyskusje dotyczące zadań realizowanych w 2016

Zdjęcie 3. Dyskusje dotyczące zadań realizowanych w 2016.

Zdjęcie 4. Atmosfera pracy – przedstawiciele Uniwersytetu Matej Bel w Bańskiej Bystrzycy oraz Politechniki Poznańskiej.

Zdjęcie 4. Atmosfera pracy – przedstawiciele Uniwersytetu Matej Bel w Bańskiej Bystrzycy oraz Politechniki Poznańskiej.