logo Politechniki Poznaskiej

BADANIA

30.08.2018 Pobierz

PRZEWODNIK WDROŻENIA METODY ATC/ERASMUS+

Słoweńska wersja językowa

30.08.2018 Pobierz

PRZEWODNIK WDROŻENIA METODY ATC/ERASMUS+

Słowacka wersja językowa

30.08.2018 Pobierz
19.07.2018 Pobierz

PRZEWODNIK WDROŻENIA METODY ATC/ERASMUS+

Angielska wersja językowa

19.07.2018 Pobierz
 

SPOTKANIA

Spotkanie podsumowujące projekt: „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

W dniu 7 marca 2019 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, podsumowane zostały prace nad realizacją projektu „Metoda akceleracji  rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” zrealizowanego na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w ramach inicjatywy AWT®. Celem podejmowanych w ramach projektu działań było opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody wspomagającej przyspieszenie rozwoju kompetencji przekrojowych studentów […]

08.03.2019 Pobierz

Międzynarodowa konferencja „Competences in Smart Cities – the importance of the transversal skills in the labor market”

06.06.2018 na Uniwersytcie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy odbyła się międzynarodowa konferencja „Competences in Smart Cities – the importance of the transversal skills in the labor market”. Konferencja była drugą zorganizowaną w ramach projektu Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów. Wydarzenie miało na celu upowszechnianie metody opracowanej w projekcie przez 8 […]

17.06.2018 Pobierz

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe

W dniach 6 i 7 czerwca w Bańskiej Bystrzycy odbyło się siódme, ostatnie już Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w ramach projektu ATC/Erasmus+. Obecni byli przedstawiciele wszystkich instytucji partnerskich: • Politechnika Poznańska, Polska (koordynator projektu) • Centria University of Applied Sciences, Finlandia • Politechnika Częstochowska, Polska • JEDU, Finlandia • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska • Matej […]

16.06.2018 Pobierz

M6 Międzynarodowe Spotkanie Projektu ATC Erasmus+

W dniach od 13.03.2018 – 14.03.2018 Politechnika Poznańska gościła swoich partnerów podczas szóstego międzynarodowego spotkania w ramach projektu Erasmus + Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów. Obecni byli przedstawiciele następujących partnerów: • Politechnika Poznańska, Polska (koordynator projektu) • Centria University of Applied Sciences, Finlandia • Politechnika Częstochowska, Polska • JEDU, Finlandia […]

16.03.2018 Pobierz

Piąte międzynarodowe spotkanie w Centria University of Applied Sciences, Finlandi

W dniach od 16.11 do 17.11.2017. Uniwersytet Centria gościł swoich partnerów podczas piątego międzynarodowego spotkania w ramach projektu Erasmus + Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów. Obecni byli przedstawiciele następujących partnerów: • Politechnika Poznańska, Polska (koordynator projektu) • Centria University of Applied Sciences, Finlandia • Politechnika Częstochowska, Polska • JEDU, Finlandia […]

27.11.2017 Pobierz

Czwarte spotkanie międzynarodowe na Wydziale Ekonomii i Biznesu, na Uniwersytecie w Mariborze – Słowenii

Kilka tematów zostało omówionych podczas spotkania, gdzie główną uwagę poświęcono działalności w ramach IO5 i IO6. Zostało omówionych kilka zasad w IO5, które będą dotyczyły wyboru praktycznych metod nauczania do badania oraz zasady sporządzania opisu badanych procesów, a także zasady doboru próby do badań. Znaczną uwagę poświęcono ocenie poziomu kompetencji przekrojowych. Odnośnie IO6 głównie omówiono zagadnienia dotyczące procesu testowania, który ma być prowadzony w procesach dydaktycznych partnerów.

02.03.2017 Pobierz

Trzecie międzynarodowe spotkanie w Finlandii

Już trzecie międzynarodowe spotkanie organizowane w ramach projektu Erasmus+ pod nazwą Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów zostało zorganizowane 21 i 22 czerwca br. przez pracowników Centria University of Allpied Sciences oraz the Federation of Education in Jokilaaksot – JEDU.

24.06.2016 Pobierz

Drugie międzynarodowe spotkanie na słoweńskim Uniwersytecie w Mariborze na Wydziale Ekonomii i Biznesu

Kolejne, już drugie międzynarodowe spotkanie organizowane w ramach projektu Erasmus+ pod nazwą „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” zostało zorganizowane 28 stycznia br. przez pracowników Wydziału Ekonomii i Biznesu słoweńskiego Uniwersytetu w Mariborze. W tym jednodniowym spotkaniu uczestniczyli …

04.02.2016 Pobierz

Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w Poznaniu

W dniach 2 i 3 grudnia 2015 roku w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej miało miejsce pierwsze spotkanie uczestników projektu Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów realizowanego w ramach Programu Erasmus+.

03.12.2015 Pobierz
 

PUBLIKACJE

Raport – Jak komunikować by motywować pokolenie Millenialsów

Millenialsi (Pokolenie Y) to pokolenie urodzone mniej więcej w latach 1980-2000. Obecnie stanowią coraz liczniejszą grupę pracowników, wkraczającą na rynek pracy. Temat współpracy z Millenialsami jest niezwykle interesujący w kontekście poszukiwania kompromisów międzypokoleniowych wpływających na pracę i współpracę w przedsiębiorstwach. W wyniku przeprowadzonych warsztatów i spotkań z pracodawcami w latach 2017-2018 (podczas Design Thinking Week […]

10.04.2019 Pobierz

Wyjaśnienie do Monografii IO4

Wyjaśnienie do pojęć zastosowanych w 3. rozdziale Monografii „THE HIGHER EDUCATION SYSTEM – POLISH PRACTICE”.

03.12.2018 Pobierz

Monografia „The acceleration of development of transversal competences”

Monografia „The acceleration of development of transversal competences” stanowi udokumentowanie i podsumowanie pierwszego etapu prac projektowych i jednocześnie określa miejsce prac naukowych i badawczych realizowanych w projekcie.

31.10.2017 Pobierz
 
Zmienia życie. Otwiera umysły.

Produkty AWT®