28.06.2018

Grupa projektowa Wydziału Ekonomii i Biznesu Uniwersytetu w Mariborze uczestniczy jako partner w projekcie Erasmus + „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów”. W ramach projektu opracowujemy metodę uczenia się w celu poprawy kompetencji uczniów.

Projekt przynosi wiele pozytywnych efektów w związku z poprawą procesu pedagogicznego uczestniczących nauczycieli akademickich. W ramach projektu opracowujemy innowacyjną metodę ukierunkowanego i szybszego rozwoju kompetencji przekrojowych uczniów zaproponowaną przez Parlament Europejski. Te kompetencje to: przedsiębiorczość, praca zespołowa, kreatywność i komunikatywność.

Członkowie grupy projektowej Wydziału Ekonomii i Biznesu Uniwersytetu w Mariborze przedstawili wiedzę naukową uzyskaną w wyniku projektu na drugiej międzynarodowej konferencji naukowej „Metody nauczania dla ekonomii i biznesu”, zorganizowanej przez Wydział Ekonomii i Biznesu 7 maja 2018 r. W ramach XII Międzynarodowego Tygodnia Wydziału. W artykule »Poszukiwanie pomysłów na etyczne rozwiązanie problemu biznesowego za pomocą metody Brainstorming« podkreśliliśmy znaczenie stosowania innowacyjnych metod rozwijania kompetencji przekrojowych studentów. Zaprezentowaliśmy metodę burzy mózgów i wyniki uzyskane tą metodą podczas procesu uczenia się ucznia, kiedy zastosowaliśmy ją w poszukiwaniu możliwości etycznego rozwiązania problemu ze strategią wiarygodności przedsiębiorstwa.

                              

Tjaša Štrukelj,
członek grupy projektowej na Wydziale Ekonomii i Biznesu Uniwersytetu w Mariborze