Rezultat O8 – Dokumentacja Rezultatu Pracy Intelektualnej IO8

Rezultat O8 – Dokumentacja Rezultatu Pracy Intelektualnej IO8

Zamieszczamy rezultat O8, który zawiera dokumenty potwierdzające wdrożenie Metody akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego (tzw. Metody ATC/ERASMUS+) przez Partnerów projektu oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze. Wszystkie zainteresowane wdrożeniem podmioty mogły konsultować swoje działa z pracownikami projektu po to, by wyjaśnić poprawny sposób wdrożenia metody oraz po to, by uniknąć błędów implementacji. Rezultat zawiera także informacje o artykułach podsumowujących projekt. Najważniejszą częścią dokumentacji O8 jest Przewodnik wdrożenia metody, który został opracowany w 5 wersjach językowych i jest dostępny na stronie http://www.awt.org.pl/erasmus/do-pobrania/.

Zachęcamy do zapoznania się z rezultatem!

PUBLIKACJA JEST BEZPŁATNA i udostępniana jedynie w języku angielskim. Pobierz ją TUTAJ.

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Zezwala się na wykorzystanie treści pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz podania nazwy projektu i programu w ramach, którego powstał utwór, tj. „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” PROGRAM ERASMUS+.

Treść licencji jest dostępna na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/