13.04.2011

Debata w Kaliszu

W dniu 13 kwietnia 2011 r., w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, na ulicy Wrocławskiej 182 odbyła się druga z zaplanowanego cyklu trzech debat w ramach działań upowszechniających w projekcie Wielkopolski system monitorowania i prognozowania.

Zaproszenie na debaty kierujemy przede wszystkim do: Prezydentów Miast Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, Starostów z Wielkopolski, Dyrektorów powiatowych urzędów pracy z Wielkopolski, Dyrektorów wydziałów oświaty z Wielkopolski, Dyrektorów ośrodków doskonalenia nauczycieli z Wielkopolski.

Uczestnictwo wyżej wymienionych przedstawicieli kolejnych Instytucji przyczyni się do rozwoju systemu, czego następstwem będzie pokrycie wszystkich potrzeb w zakresie informacji w kontekście dostosowywania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.