09.01.2013

Debata Oksfordzka z udziałem praktyków i specjalistów doradztwa personalnego i zawodowego.

9 stycznia 2013r. w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych odbyła się debata oksfordzka, zorganizowana przez studentów III roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Głównym pytaniem postawionym zaproszonym gościom było: Komu potrzebni są dziennikarze i absolwenci komunikacji społecznej? W debacie uczestniczyli: Dr Agnieszka Woch-Juchacz – Prorektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych, Bogumiła Frąszczak – Dyrektor Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, Tomasz Mysłowski – Specjalista w dziale kadr Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Jarosław Wieczorek – Menedżer w firmie międzynarodowej, Beata Grudzińska – NFDK Wielkopolskie Forum.

Wśród zaproszonych ekspertów znalazł się dr inż. Maciej Szafrański – Pełnomocnik Rektora Politechniki Poznańskiej ds. Akceleratora Wiedzy Technicznej. Zabierając głos burzliwej dyskusji wskazał on między innymi na kwestie związane z coraz bardziej znaczącym przenikaniem się różnych kompetencji: „W ramach dziennikarstwa i komunikacji społecznej będą powstawać coraz liczniejsze specjalizacje a osoby z wykształceniem w tych kierunkach będą musiały oprócz tradycyjnych kompetencji dysponować coraz większą liczbą kompetencji dodatkowych, w tym technicznych.”

Debata pozwoliła a potwierdzenie postawionej tezy, że dla absolwentów kierunków związanych z dziennikarstwem i komunikacją społeczną mają swoje ważne miejsce na rynku pracy.