13.02.2017

Już czwarte międzynarodowe spotkanie organizowane w ramach projektu Erasmus+ pod nazwą Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów zostało zorganizowane 6 i 7 lutego 2017 roku na Uniwersytecie w Mariborze.

W dwudniowym spotkaniu w Słowenii uczestniczyli przedstawiciele lidera oraz partnerów projektu (w kolejności alfabetycznej) z kolejnych instytucji: the Centria University of Applied Sciences (Finland), Częstochowa University of Technology, the Faculty of Economics and Business, University of Maribor (Slovenia), the Matej Bel University Banská Bystrica (Slovakia), the Poznan University of Technology (Poland), the Wroclaw University of Economics.