„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska (CZBIS)” – nowe możliwości, większa atrakcyjność

„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska (CZBIS)” – nowe możliwości, większa atrakcyjność

„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska (CZBIS)” – nowe możliwości, większa atrakcyjność. Prof. Teofil Jesionowski, JM Rektor Politechniki Poznańskiej podpisał wraz z Panią Pauliną Stochniałek, Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego aneks do umowy, który przedłuża czas trwania projektu do czerwca 2023 roku.

Na Politechnice Poznańskiej projekt realizowany jest w ramach inicjatywy Akcelerator Wiedzy Technicznej® zainicjowanej przez pracowników Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. W gronie szczególnie zaangażowanych osób w prace nad rozszerzeniem projektu znaleźli się Maciej Szafrański, Jolanta Krysztofiak, Anna Tatarska, Magdalena Graczyk-Kucharska, Michał Fasiecki, Krzysztof Jakubiak, Marek Goliński, ale cały zespół projektu przyczynił się do tego sukcesu.

Prace w projekcie mają szerokie oddziaływanie społeczno-gospodarcze i bezpośrednio odnoszą się do opracowanej metody rozwoju i akceleracji kompetencji oraz rozwoju gospodarczego nie tylko naszego regionu.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem!