22.10.2015

Czas na lubuskich zawodowców?

22 października w Filharmonii Gorzowskiej odbyła się konferencja zorganizowana przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. pt. „Czas zawodowców”. Głównym tematem wydarzenia było kształcenie zawodowe, którego ważnym aspektem jest umiejętne połączenie systemu edukacji z rynkiem pracy. W debacie udział wzięli przedstawiciele Politechniki Poznańskiej, która stworzyła System Zawodowcy w nowoczesny sposób łączący  wszystkie strony uczestniczące w kształtowaniu rynku pracy i systemu edukacji. O możliwości implementacji takiego systemu w województwie lubuskim rozmawiano podczas czwartkowego wydarzenia.

Rozpoczynając konferencję, Wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego Łukasz Marcinkiewicz podkreślił potencjał zarówno miasta, jak i całego województwa. Zauważył, że bardzo ważne jest odpowiednie wykorzystanie lokalnych szkół, absolwentów opuszczających ich mury oraz dopasowanie do wymagań rynku pracy. Dobrą okazją do tego jest wykorzystanie Systemu działającego już w sąsiadującym województwie.

Fot. Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp.

Podczas swoich prezentacji przedstawiciele Politechniki Poznańskiej, dr inż. Maciej Szafrański oraz dr inż. Marek Goliński, przekazali ideę przyświecającą im w trakcie tworzenia i wdrażania Systemu Zawodowcy, ale także osiągnięte wyniki i efekty. Przedstawione zostały dokładne mechanizmy działania oraz oferowane możliwości. Dzięki doświadczeniu płynącemu z Wielkopolski można stwierdzić, że System działa i jest efektywny. Zdobyta wiedza i wsparcie mogą służyć ulepszaniu Systemu i dostosowaniu go do specyficznych warunków województwa lubuskiego. Możliwości zaimplementowania oraz konkretne rezultaty, jakie może ona przynieść, przedstawił w swojej prezentacji Dariusz Przybyłek z Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej. Próbował on uzmysłowić słuchaczom, jak ważną rolę odgrywa odpowiednie zaplanowanie edukacji w życiu każdego z nas i jak się ono przekłada na całościowy obraz rynku pracy.

Podczas spotkania poruszona została także kwestia kompetencji miękkich. Sylwia Majewska, właścicielka firmy Profi Biznes Sp. z o.o. zauważyła podczas swego wystąpienia, że aktualnie na rynku pracy nie są potrzebne jedynie umiejętności praktyczne, ale właściwe nastawienie oraz sposób funkcjonowania danego pracownika w przedsiębiorstwie.

Fot. Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp.

Licznie przybyli przedstawiciele władz samorządowych oraz placówek oświatowych podczas części dyskusyjnej zgodzili się co do konieczności wprowadzenia takiego Systemu. Bezdyskusyjną sprawą okazała się potrzeba wdrożenia go nie tylko w skali Gorzowa  i jego okolic, ale w skali całego województwa. „Stojące przed nami wyzwanie nie jest proste, jednak mamy dobry projekt, który został stworzony i przetestowany przez naszych partnerów z Politechniki Poznańskiej. Wierzymy więc, że tylko od odpowiedniego zaangażowania zależy jego implementacja w województwie lubuskim” – podsumował konferencję Dyrektor ZIPH Stanisław Owczarek.