Co powinien umieć Twój pracownik?

Co powinien umieć Twój pracownik?

Sprawne funkcjonowanie firmy oraz jej dynamiczny rozwój zależą przede wszystkim od osób, które ją tworzą. Warto, by pracownicy byli dobrze przygotowani do pracy, którą mają wykonywać oraz posiadali wszelkie niezbędne w tym zakresie umiejętności. Inwestycja w człowieka to inwestycja w przedsiębiorstwo.

Aby ułatwić pracodawcom weryfikację kompetencji potrzebnych na danym stanowisku stworzyliśmy modele stanowiskowe – zawarte w nich wymagania dla każdego z zawodów są sprawdzone. Pracodawcy z Wielkopolski przesyłają nam oferty pracy i własne opisy stanowiskowe i dzięki temu możemy precyzyjnie określić wymogi kompetencyjne, zgodnie z realnym zapotrzebowaniem występującym w firmach.

Modele mogą pomóc nie tylko w weryfikacji kompetencji pracowników w firmie, ale również przy tworzeniu ofert pracy na dane stanowisko. A jak je znaleźć? Przedstawiamy 3 proste kroki

Krok 1. Wejdź na stronę system.zawodowcy.org, zaloguj się i z głównego menu do góry wybierz z listy rozwijanej modele stanowisk.

Krok 2. Wybierz interesujące się stanowisko i kliknij Otwórz ofertę wzorcową – jeżeli chcesz utworzyć nową ofertę pracy z już gotowym spisem kompetencji lub – Pobierz jeżeli tylko chcesz sprawdzić wymagania.

Krok 3. Sprawdź jak wyglądają kompetencje wymagane na danym stanowisku.