22.09.2017

CERS 2017 – Banska Bystrica, Slovakia

Podczas szóstej międzynarodowej konferencji „Central European Conference in Regional Science” przedstawiciele Politechniki Poznańskiej, Wydziału Inżynierii Zarządzania, swoje prezentacje przedstawili dr inż. Maciej Szafrański, dr. inż. Marek Goliński, dr inż. Małgorzata Spychala i dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska.

– Takie spotkania potwierdzają tylko, że procesy globalizacji są ważne, jednak regionalizacja działań jest równie istotna – mówi dr inż. Maciej Szafrański. – Badania regionalne są równie ważne, co poszukiwanie prawidłowości w wymiarze globalnym – dodaje.
Naukowcy zaangażowani od lat w działalność AWT® byli przewodniczącymi sesji podczas konferencji.