Metoda ATC Erasmus+ na Akademii Morskiej w Szczecinie

Metoda ATC Erasmus+ na Akademii Morskiej w Szczecinie

Metoda ATC Erasmus+, została zastosowana na Akademii Morskiej w Szczecinie przez dr inż. Annę Wolnowską. Studenci kierunków Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Systemy Transportu Zintegrowanego  w październiku oraz listopadzie uczestniczyli w zajęciach, w trakcie których zastosowano proces kształcenia praktycznego opracowany i przetestowany w trakcie projektu ATC Erasmus+ przez Politechnikę Poznańską.

Ten sam proces jest również stosowany w bieżącym roku akademickim na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Inżynierii Zarządzania.

Procesy kształcenia praktycznego opracowane i przetestowane w trakcie projektu zostały opisane w raporcie z realizacji Rezultatu IO5 dostępnego na stronie projektu. Zachęcamy też do zapoznania się z raportami z prac nad rezultatami IO6 i IO7, które zawierają wyniki testowania procesów oraz analizę wyników testowania.