13.09.2017

BARCELONA 2017 – Europejska Konferencja Zarządzanie Wiedzą

18 Europejska Konferencja Zarządzanie Wiedzą – ECKM, odbyła się w dniach od 7-8 września 2017 roku w Barcelonie. Dr inż. Maciej Szafrański, dr inż. Marek Goliński, dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska, naukowcy Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, zaprezentowali artykuł zatytułowany „Metoda projektowania modeli referencyjnych stanowisk pracy”, napisany wspólnie z dr inż. Małgorzatą Spychałą.

W konferencji uczestniczą zazwyczaj przedstawiciele z ponad 40 krajów i przyciągają ciekawą kombinację naukowców, praktyków i osób zaangażowanych w różne aspekty zarządzania wiedzą.

W prezentacji artykułu „Metoda projektowania modeli referencyjnych stanowisk pracy”, podkreślono znaczenie badań realizowanych w województwie wielkopolskim w ramach Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej we współpracy z przedsiębiorstwami, Samorządem Województwa Wielkopolskiego i szkołami uczestniczącymi w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

Artykuł był jednym ze 160 przyjętych na konferencję z nadesłanych 300, co było niewątpliwym wyróżnieniem dla naukowców Politechniki Poznańskiej. Po prezentacji zagadnienia, audytorium skierowało wiele interesujących pytań, które sprowokowały zebranych naukowców do ciekawej dyskusji.

Całość była doskonałym dowodem na to, że prace realizowane w ramach Akceleratora Wiedzy Technicznej® są ważne i aktualne nie tylko w środowisku lokalnym ale także europejskim.