2019 rok – uruchomienie działań w projekcie “Inkubator Innowacyjności 4.0”