2010 rok – Uruchomienie projektu: Partnerski związek nauki i postępu