2010 rok – Uruchomienie pierwszego projektu: Wielkopolski system monitorowania i prognozowania.

2010 rok – Uruchomienie pierwszego projektu: Wielkopolski system monitorowania i prognozowania.

Uruchomienie projektu innowacyjnego testującego „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania” w zakresie kształcenia zawodowego nastąpiło w 2010 roku.

Celem było opracowanie rozwiązania na rzecz przyspieszania przepływu informacji na rynku pracy.