2008 rok – Publikacja Programu akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej

2008 rok – Publikacja Programu akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej

Druga wersja dokumentu, w którym scharakteryzowano projekt Akcelerator Wiedzy Technicznej®.

Po rozmowach z przedstawicielami Instytucji Pośredniczących (MNiSW, MEN, WUP Poznań) opracowano propozycje fiszek projektowych dla trzech komponentów wyróżnionych w ramach AWT®, oraz załącznik do nich; w załączniku pt. „Pilotażowy program akceleracji wiedzy technicznej w Polsce” liczącym 69 stron, zawarto drugą, rozszerzoną i uszczegółowioną wersję koncepcji akceleracji wiedzy technicznej w Polsce.