XI OGÓLNOPOLSKIE FORUM INSTYTUCJI RYNKU PRACY

XI OGÓLNOPOLSKIE FORUM INSTYTUCJI RYNKU PRACY

W dniach 25 – 29 czerwca odbędzie się XI OGÓLNOPOLSKIE FORUM INSTYTUCJI RYNKU PRACY pt. „Publiczne Służby Zatrudnienia w obliczu wyzwań rynku pracy w Polsce – wybrane zagadnienia bieżące, planowana przez MRP i PS reforma funkcjonowania urzędów pracy” w Kołobrzegu.

FORUM jest poświęcone omówieniu nowych wyzwań i trendów rozwojowych urzędów pracy. Celem Forum jest zapoznanie uczestników z problematyką Ustawy o promocji zatrudnienia (…) oraz nadchodzącej o rynku pracy i innych Ustaw i aktów prawnych, w tym RODO, omówienie roli Publicznych Służb Zatrudnienia wobec zmieniającego się rynku pracy w Polsce, omówienie problemów w aktywizacji osób biernych zawodowo i innych grup klientów oraz możliwości finansowych aktywizacji, w tym ze środków UE, omówienie pojęcia nowej metodologii badania efektywności w realizacji działań na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz współpracy z pracodawcami i edukacją. Politechnikę Poznańską będzie reprezentował dr inż. Marek Goliński z Wydziału Inżynierii Zarządzania, który omówi kluczowe zagadnienia związane z rynkiem pracy.

Program wydarzenia