Prezentacja WSMiP na Konwencie Dyrektorów Wielkopolskich Urzędów Pracy