Prezentacja WSMiP na Forum Współpracy Szkół i Pracodawców