Podsumowanie 2021 r.

Podsumowanie 2021 r.

Podsumowanie 2021 r.

Kolejny rok współpracy z Państwem, szkołami, firmami, organizacjami pracodawców i innymi instytucjami rynku pracy dobiegł końca. Chcielibyśmy podzielić się najważniejszymi osiągnięciami, jakie udało nam się wspólnie z Państwem zrealizować.

STAŻE

  1. W 2021 roku zorganizowaliśmy blisko 1200 staży dla uczniów.
  2. W tym samym roku wsparliśmy również ponad 115 nauczycieli szkoleniami, kursami lub studiami podyplomowymi.

LABORATORIA

  1. W ramach zajęć specjalistycznych w laboratoriach udało nam się w tym roku przyjąć blisko 2023 uczniów na zajęcia dodatkowe, prowadzone w trybie stacj0narnym i zdalnym.

SYSTEM.ZAWODOWCY.ORG

  1. Z końcem roku w ramach Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej możemy potwierdzić współpracę ze 142 firmami.
  2. Efektem współpracy z firmami jest opracowanie w 2021 roku 90 profili kompetencyjnych, a na ich podstawie 21 modeli i 10 ścieżek karier. Wszystkie znajdziecie TUTAJ.
  3. W 2021 roku przeprowadziliśmy 12 paneli. Tematyka spotkań była wszechstronna i obejmowała zagadnienia związane z kompetencjami, jakich oczekują pracodawcy na danych stanowiskach. Dyskutowano o ścieżce rozwoju jak i roli doradców zawodowych w kształtowaniu przyszłych specjalistów. Podczas każdego Panelu prezentowano również praktyczne możliwości wykorzystania produktów projektu CZ BIS w tym system.zawodowcy.org. Nagrania z paneli dostępne są na platformie (LINK) oraz kanałach YouTube „Czas zawodowców” (LINK) oraz „Przedsiębiorczy zawodowcy” (LINK).

PLATFORMA.ZAWODOWCY.ORG

  1. Na platformie e-learningowej dostępne są kursy, powstałe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, jako wsparcie w kształceniu zdalnym.
  2. W tym roku opublikowano również ponad 600 testów CKE. Każdy z nich może być wykorzystany jako test sprawdzający wiedzę uczniów online i przygotowujący do egzaminu zawodowego.
  3. Opublikowaliśmy również nagrania filmów ze szkoleń w zakresie treści i ich dostępności na platformie e-learningowej oraz ponad krótkie materiały tematyczne, które dostępne są na ww. kanałach YouTube.
  4. Przeprowadziliśmy 19 dedykowanych spotkań z nauczycielami o dostępności treści zawodowych na platformie e-learningowej oraz na bieżąco wspieraliśmy nauczycieli wiedzą metodyków podczas godzin dyżurów.

Powyższe punkty to jedynie najważniejsze spośród kilkudziesięciu rezultatów, które udało się osiągnąć naszemu zespołowi we współpracy z Państwem.