Podpisanie porozumień z cechami odbyło się 07.02.2022r.

Podpisanie porozumień z cechami rzemios

Podpisanie porozumień z cechami odbyło się 07.02.2022r.

Podpisanie porozumień nastąpiło z 21 cechami.

Porozumienia są czterostronne:  Województwo Wielkopolskie, Politechnika Poznańska, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu oraz Cechy

Pracownicy projektu ,, Czas zawodowców BIS- zawodowa Wielkopolska”  przygotowują kursy, które mają wesprzeć uczniów cechów w zakresie przygotowania do egzaminów czeladniczych – kursy będą udostępnione na platformie e-learningowej. Kursy te dotyczą zawodu stolarz i mechanik pojazdów samochodowych.

Porozumienie dotyczy współpracy na rzecz realizacji Projektu „Czas zawodowców BIS– zawodowa Wielkopolska” w zakresie wsparcia Cechu zaangażowanego w kształcenie dualne i podejmowania wspólnych działań na rzecz zaangażowania Cechu.