logo Politechniki Poznaskiej

aktualności

18.03.2019

Rozwój kompetencji przyszłości – panel lokalny

W piątkowe przedpołudnie (15 marca) w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbył się kolejny panel pt. „Rozwój kompetencji przyszłości” w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Tematyka spotkania dotyczyła innowacyjności, nowych technologii, kompetencji przyszłości w przedsiębiorstwach oraz doskonalenia kształcenia w Wielkopolsce. Spotkanie prowadzili pracownicy Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej: dr inż. Maciej Szafrański, dr […]

15.03.2019

Konferencja „Szanse dla lokalnego rynku pracy”

W ramach regularnych spotkań z cyklu „Szanse dla lokalnego rynku pracy”, jak co roku, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie oraz Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie zorganizowały 14.03. br. konferencję dotyczącą problematyki rynku. Tym razem podstawowym tematem obrad były możliwości przedsiębiorców w zakresie aktywizacji pracowników oraz bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, zatrudnianie cudzoziemców oraz znaczenie kompetencji przyszłości. Wśród […]

01.03.2019

Podpisano kolejny List Intencyjny o wzajemnej współpracy

1 marca 2019 roku na Politechnice Poznańskiej został podpisany List Intencyjny  o współpracy pomiędzy Politechniką Poznańską, a firmą Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o. Porozumienie podpisano dzięki inicjatywie Akcelerator Wiedzy Technicznej®, która obejmuje także współpracę w projekcie „Czas zawodowców BIS –zawodowa Wielkopolska” oraz rozwój Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej. Ze strony Politechniki Poznańskiej List intencyjny został podpisany […]

27.02.2019

Kluczowi pracodawcy w Ardagh Glass S.A. w Gostyniu

Na Politechnice Poznańskiej w ramach inicjatywy Akcelerator Wiedzy Technicznej® podejmowane są działania w celu przyspieszenia rozwoju kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Działania te spójne są z rozwojem gospodarki opartej na kompetencjach (economy of competency). Kategorię tych działań stanowią prace w ramach projektu Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska. 21 lutego 2019 odbył się panel w […]