logo Politechniki Poznaskiej

aktualności

21.05.2019

WYJAZD NA MALTĘ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

W dniach 03.05.2019 – 10.05.2019 odbył się wyjazd z programu Erasmus Plus dla nauczycieli akademickich do uczelni na Malcie – University of Malta. Politechnikę Poznańską reprezentowały dr inż. Małgorzata Spychała oraz dr Agata Branowska. W trakcie pobytu Panie uczestniczyły w spotkaniu dotyczącym współpracy oraz realizacji projektów międzynarodowych z prodziekanem Wydziału Zarządzania Vincentem Cassar, kierownikiem działu […]

14.05.2019

Program Skillersi, czyli Design Thinking w Biznesie

Wydział Inżynierii Zarządzania zacieśnia współpracę z Poznańskim Parkiem Naukowo Technologicznym. W najbliższym czasie PPNT rozpocznie realizacje programu Skillersi, w ramach którego metodą Design Thinking będzie można pracować na realnych wyzwaniach firm. Z inicjatywy Wydziału w maju zorganizowany zostanie bezpłatny warsztat rekrutacyjny dla najlepszych studentów Politechniki Poznańskiej. Będzie to również okazja na zdobycie stażu. Więcej informacji […]

12.04.2019

Spotkanie podsumowujące projekt – Uniwersytet w Mariborze, Słowenia

Środa (10.04.2019) była intensywnym dniem spotkań na Uniwersytecie w Mariborze. Najpierw z Partnerami ze Słowenii podsumowano realizację projektu „ Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” realizowanego w ramach programu ATC ERASMUS+, a następnie omówiono możliwości dalszej współpracy międzynarodowej. Na spotkaniu odczytano podziękowanie za współpracę od Pani Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki […]

10.04.2019

Raport – Jak komunikować by motywować pokolenie Millenialsów

Millenialsi (Pokolenie Y) to pokolenie urodzone mniej więcej w latach 1980-2000. Obecnie stanowią coraz liczniejszą grupę pracowników, wkraczającą na rynek pracy. Temat współpracy z Millenialsami jest niezwykle interesujący w kontekście poszukiwania kompromisów międzypokoleniowych wpływających na pracę i współpracę w przedsiębiorstwach. W wyniku przeprowadzonych warsztatów i spotkań z pracodawcami w latach 2017-2018 (podczas Design Thinking Week […]