10 marca 2012r.

10 marca 2012r.

10 marca 2012 r. – rozpoczęcie wdrożenia pilotażowego narzędzia informatycznego WSMiP.

Z dniem 10 marca uruchomione zostanie wdrożenie pilotażowe narzędzia informatycznego Wielkopolskiego systemu monitorowania i prognozowania. Zachęcamy do zapoznania się z tą wersją narzędzia oraz do zgłaszania ewentualnych uwag.