Czas Zawodowców w Głosie Politechniki

Czas Zawodowców w Głosie Politechniki

Być może trudno w to uwierzyć, ale na zabytkowym
poznańskim Starym Mieście nawet trzy czwarte reklam
powstało bez uzgodnień z Miejskim Konserwatorem
Zabytków” – tymi słowami zaczyna się bardzo ciekawy artykuł w Głos PolitechnikiPolitechnika Poznańska, Tomasza Dworka i Jagody Piechockiej!
Zapraszamy do lektury: Kliknij by otworzyć