17.12.2012

Aktualne prace w zadaniach Politechniki Poznańskiej w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”

Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego (WSDEZ)

Zakończony został etap budowania zespołu projektowego, który obecnie pracuje przede wszystkim nad finalizowaniem opisu przedmiotu zamówienia dla systemu informatycznego działającego dotychczas jako Wielkopolski System Monitorowania i Prognozowania. Nowe funkcjonalności wymagają precyzyjnego przygotowania, stąd opracowanie właściwej specyfikacji jest kluczowym elementem projektu.
Podstawowe zmiany konieczne do udostępnienia systemu są już wprowadzone, niemniej jednak ich wdrożenie będzie możliwe po podpisaniu umowy licencyjnej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Umowa licencyjna jest niezbędna z uwagi na wykorzystanie produktu z poprzedniego projektu – Wielkopolski System Monitorowania i Prognozowania.
Trwają ostatnie prace nad przygotowaniem przetargów. Jeszcze w grudniu 2012 roku uruchomione zostanie postępowanie na panele informacyjne, dzięki którym już od lutego 2013 roku możliwe będzie organizowanie spotkań ze szkołami, przedsiębiorcami i innymi instytucjami, które mogą stać się odbiorcami systemu WSDEZ.
Tymczasem odbyły się już pilotażowe spotkania z 3 z 35 szkół objętych w projekcie kształceniem modułowym. Wnioski ze spotkań posłużą do modyfikacji procedur dotyczących obiegu informacji i dokumentów przekazywanych do szkół.

E-learning

Jeszcze przed Nowym Rokiem zakończy się wybór metodyków, którzy będą zajmowali się przygotowaniem e-learningu, a do końca stycznia 2013 roku przeprowadzony zostanie wybór wykonawców odpowiedzialnych za opracowanie wzorcowych jednostek metodycznych. Niebawem zakończą się także prace nad opracowaniem ostatecznej wersji opisu przedmiotu zamówienia na platformę e-learningową.
Jeszcze w 2012 roku uruchomiony zostanie przetarg na organizację spotkań metodycznych, podczas których nauczyciele zapoznają się z platformą e-learningową.

Organizacja praktyk i staży

Uruchomiony został proces budowania zespołu, który będzie zajmował się organizacją praktyk i staży. Obecnie trwają prace nad procedurami zapewniającymi sprawną komunikację pomiędzy zespołem organizującym praktyki i staże a szkołami oraz przedsiębiorstwami, a także procedurami umożliwiającymi wdrożenie efektywnej obsługi praktykantów i stażystów.
Prowadzona jest także analiza prawych aspektów realizacji zadania.

Przygotowanie laboratoriów

Miło nam poinformować, że laboratoria, które będą zlokalizowane w Poznaniu uzyskały nową przestrzeń w odnowionych budynkach Politechniki Poznańskiej. Zmiana w stosunku do pierwotnie planowanej lokalizacji pozwoli na zapewnienie uczniom znacznie lepszych warunków i większego komfortu pracy. Laboratoria będą mieścić się w budynkach mechatroniki i w części hali obróbki mechanicznej przy ulicy Piotrowo.
Obecnie trwa procedura przekazywania sal oraz proces rekrutowania niezbędnych do przygotowania laboratoriów konsultantów.
Kluczowym elementem przygotowania laboratoriów jest zakup sprzętu informatycznego, który będzie dostarczany w ramach jednego postępowania przetargowego. Ogłoszenie o zamówieniu ukaże się w styczniu 2013 roku. Obecnie analizowane są także szczegółowe opisy dotyczące pozostałych sprzętów w laboratoriach oraz szacowana jest wartość zamówień dla poszczególnych laboratoriów.

Obsługa laboratoriów

Obecnie nad zadaniem pracuje jedna osoba, która w kolejnym etapie zajmie się przygotowaniem funkcjonowania zadania także w zakresie przygotowania przetargów i zawierania umów z podwykonawcami.