30.01.2013

Aktualne prace w zadaniach Politechniki Poznańskiej w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”

Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego (WSDEZ)

Okres ferii zimowych został wykorzystany na przygotowanie do kolejnych spotkań w wielkopolskich szkołach. Skontaktowaliśmy się ze 35 szkołami objętymi kształceniem modułowym w projekcie, aby ustalić lub potwierdzić spotkania. Zespół ds. utrzymania relacji w systemie w lutym 2013 i w kolejnych miesiącach niemal codziennie będzie wyjeżdżał na spotkania w całym regionie. Podczas dotychczasowych wizyt w szkołach, zarówno uczniowie jak i przedstawiciele szkół dobrze ocenili prezentację i warsztaty dotyczące systemu WSDEZ. To ważne, bo wprowadzenie jak największej liczby danych uczniów do systemu pozwoli na intensyfikowanie rozmów z przedsiębiorcami, zainteresowanymi poszukiwaniem praktykantów i stażystów oraz pracowników
Obecnie kluczowe jest budowanie powiązań pomiędzy szkołami a przedsiębiorcami w systemie, dlatego kierujemy do szkół prośbę o przekazywanie list przedsiębiorców, z którymi współpracują lub chcą nawiązać współpracę. W ten sposób uzyskamy listę podmiotów, które w pierwszej kolejności powinny skorzystać z systemu.

E-learning

Zgodnie z harmonogramem zakończył się wybór Wykonawcy spotkań metodycznych. Zanim jednak spotkania będą realizowane konieczne jest opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na system e-learningowy i uruchomienie przetargu na wykonanie platformy. Równolegle z pracami nad SIWZ rozpoczęte zostało przygotowanie metodyki do e-learningu oraz scenariuszy zajęć. Dodatkowo, dla zapewnienia sprawnego zarządzania treściami w projekcie, powstała wewnętrzna platforma informacyjna.

Organizacja praktyk i staży

Od początku stycznia 2013 roku prace związane z uruchamianiem praktyk i staży skupiają się na przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, która pozwoli na sprawną realizację praktyk. Przygotowane zostały już między innymi wzory regulaminów, umów, formularzy PEFS, a także niezbędnych dzienniczków praktyk. Jednocześnie trwają także prace nad przygotowaniem strony internetowej, która zapewni właściwą komunikację z odbiorcami praktyk. Członkowie zespołu ds. praktyk uczestniczą także w spotkaniach organizowanych w szkołach, dzięki czemu możliwe jest bieżące konsultowanie postępu prac.

Przygotowanie laboratoriów

Po zmianie pierwotnej lokalizacji laboratoriów konieczna była weryfikacja dokumentacji dotyczącej adaptacji pomieszczeń. Po dokonanych zmianach zebrano już pierwsze oferty wykonawców adaptacji. Wkrótce uruchomione zostaną prace, które pozwolą na umieszczenie w pomieszczeniach laboratoriów sprzętu. W pierwszej kolejności zakupiony zostanie sprzęt komputerowy, przetarg już został rozstrzygnięty. Kolejne przetargi są przygotowywane, obecnie trwają konsultacje dotyczące sprzętu, np. do eyetrackingu, który zostanie wykorzystany w laboratoriach.