Jak przyspieszamy rozwój wiedzy?

Dowiedz się, co nas napędza

AKTUALNOŚCIO AWT

2021 – Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla inicjatywy Politechniki Poznańskiej Akcelerator Wiedzy Technicznej®

19/02/2021

2021 – Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla inicjatywy Politechniki Poznańskiej Akcelerator Wiedzy Technicznej®

W dniu 19 lutego 2021 r. (Dzień Nauki Polskiej) zespół AWT® został laureatem NAGRODY MINISTRA EDUKACJI I NAUKI za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej. Nagrody Ministra Edukacji i Nauki to wyróżnienia dla najwybitniejszych w swoich dziedzinach nauczycieli akademickich i naukowców. Laureaci cieszą się uznaniem zarówno pracowników uczelni, jak i…

Więcej

2019 rok – Wyróżnienie w konkursie The Knowledge Management and Intellectual Capital Excellence Awards – The European Conference on Knowledge Management

10/10/2019

Wielki sukces prosto z Poznania – jedyny taki na całą Polskę! W zeszłym miesiącu przedstawiciele Politechniki Poznańskiej, zgłosili do jednej z największych konferencji naukowych na świecie, poświęconej zarządzaniu wiedzą, inicjatywę Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej, która już od kilku lat rozwijana jest wspólnie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, 80 szkołami oraz ponad 1600 przedsiębiorstwami….

Więcej

2019 rok – nominacja w kategorii Szkolnictwo wyższe do nagrody EDUinspiracje 2019 za realizację projektu pt. Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów

23/04/2019

Nominacja w kategorii Szkolnictwo wyższe do nagrody EDUinspiracje 2019 za realizację projektu pt. Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów.

Więcej

2019 rok – uruchomienie działań w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0”

02/04/2019

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020. Jednymi z wielu działań realizowanych w projekcie są forum Akceleracji Wiedzy Technicznej (AWT®) i opracowanie wzorcowej instrukcji dla przedsiębiorców odnośnie nawiązywania współpracy z Politechniką Poznańską. Celem powstania forum jest poprawa dostępu do informacji o działaniach realizowanych na uczelni, w tym prowadzonych…

Więcej

2015 rok – uruchomienie projektu Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska.

24/09/2015

Pozakonkursowy projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z…

Więcej

2015 rok – uruchomienie projektu: ATC Erasmus+: Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów

31/08/2015

Z radością informujemy, że Politechnika Poznańska otrzymała dofinansowanie z Programu Erasmus+ na realizację projektu pt.: Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów. Projekt rozpoczął się 01.10.2015 i trwał do 31.08.2018. Był realizowany w partnerstwie z 7 instytucjami z 4 różnych krajów: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Polska) –…

Więcej

2014 rok – I nagroda Ministra Infrastruktury i Rozwoju „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”

23/02/2015

Projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” (Liderem w projekcie był Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Partnerem Politechnika Poznańska) został nagrodzony w konkursie „Dobre praktyki EFS 2014″ prowadzonym w imieniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju przez Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS. Projekt uzyskał tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2014″. Do konkursu…

Więcej

2012 rok – uruchomienie projektu: Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe

01/10/2012

Kolejny projekt zrealizowany. Projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” to projekt systemowy, zrealizowany w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.2). Realizację projektu powierzono Samorządowi Województwa Wielkopolskiego. Partnerem w projekcie była Politechnika Poznańska. Projekt ten stanowił rozwinięcie realizowanego we wcześniejszych latach przedsięwzięcia pod nazwą „Wielkopolski system monitorowania…

Więcej

2011 rok – Uruchomienie projektu: MOBILNE MIASTO

14/04/2011

MOBILNE MIASTO: Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji o obiektach w przestrzeni miejskiej. Celem projektu było opracowanie narzędzia na urządzenia mobilne, aby szybciej docierać do informacji o dowolnych obiektach w przestrzeni miasta. Strona www.mobilnemiasto.com ruszyła w 2011 roku a prace nad produktem końcowym projektu rozpoczęły się już w 2009 roku….

Więcej

2010 rok – Uruchomienie projektu: Partnerski związek nauki i postępu

01/07/2010

Projekt „Partnerski związek nauki i postępu” dotyczył promocji nauki. Celem było opracowanie rozwiązań na rzecz promocji osiągnięć naukowych.

Więcej

2010 rok – Uruchomienie pierwszego projektu: Wielkopolski system monitorowania i prognozowania.

01/05/2010

Uruchomienie projektu innowacyjnego testującego „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania” w zakresie kształcenia zawodowego nastąpiło w 2010 roku. Celem było opracowanie rozwiązania na rzecz przyspieszania przepływu informacji na rynku pracy.

Więcej

2008 rok – Publikacja Programu akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej

13/11/2008

Druga wersja dokumentu, w którym scharakteryzowano projekt Akcelerator Wiedzy Technicznej®. Po rozmowach z przedstawicielami Instytucji Pośredniczących (MNiSW, MEN, WUP Poznań) opracowano propozycje fiszek projektowych dla trzech komponentów wyróżnionych w ramach AWT®, oraz załącznik do nich; w załączniku pt. „Pilotażowy program akceleracji wiedzy technicznej w Polsce” liczącym 69 stron, zawarto drugą,…

Więcej

2006 rok – Początek inicjatywy Akcelerator Wiedzy Technicznej® wg pomysłu dr. inż. Macieja Szafrańskiego i dr. inż. Marka Golińskiego

13/07/2006

Pierwsza wersja dokumentu, w którym uszczegółowiono koncepcję AWT® : dokument nosił tytuł: „Akcelerator Wiedzy Technicznej® – projekt”. Wynikiem prowadzonych konsultacji wewnętrznych, wywiadów, analizy wyników wcześniej realizowanych badań, również w ramach projektów innych podmiotów oraz analizy istniejących dokumentów, opracowana została pierwsza zwarta koncepcja Akceleratora Wiedzy Technicznej®; dokument został przekazany do WUP…

Więcej

 

 

 

Gdzie nas szukać?