02.03.2018

1st INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE – COMPETENCES IN THE AGE OF A SMART WORLD (ISCSW)

1st INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE – COMPETENCES IN THE AGE OF A SMART WORLD (CASW)

Konferencja pod hasłem „Przyspieszenie rozwoju kompetencji przekrojowych – wyniki badań i analiz”