15.02.2012

System monitorowania i prognozowania

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania to pilotażowe narzędzie informatyczne. W pełni funkcjonuje ono od 10 marca 2012 r. System można już testować, a także zgłaszać ewentualne uwagi.