14.11.2013

„Zdecyduj się na innowację!” 14 listopada 2013

„Zdecyduj się na innowację!” to tytuł konferencji, która odbyła się 14 listopada 2013 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Konferencja została zorganizowana przez  Krajową Instytucję Wspomagającą, a jej głównym celem było podsumowanie wdrażania projektów innowacyjnych i ponadnarodowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydarzenie zgromadziło ok. 250 uczestników, a wśród nich dra inż. Macieja Szafrańskiego i dra inż. Marka Golińskiego, reprezentujących funkcjonujący przy Politechnice Poznańskiej Akcelerator Wiedzy Technicznej®. W wygłoszonej prezentacji omówili zrealizowany w latach 2010 – 2012 projekt „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania”. Przedstawili problemy, na które odpowiada wypracowane w projekcie rozwiązanie, opisali innowacyjny charakter stworzonego Systemu, korzyści płynące z jego powszechnego stosowania oraz jego dalszy rozwój. Projekt „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania” stał się genezą do realizacji projektu systemowego „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”, który również został zaprezentowany w czasie wystąpienia.