21.03.2013

„Pracownik w systemach zarządzania” 21 marca 2013r.

„Pracownik w systemach zarządzania”  to ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana 21 marca 2013r. w Jeleniej Górze przez Katedrę Zarządzania Jakością i Środowiskiem Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uczestnicy obrad skupili się na kwestiach związanych z zarządzaniem pracownikami i pojawiających się nowych problemach dotyczących tego obszaru zarządzania wiedzą.

Politechnika Poznańska i Akcelerator Wiedzy Technicznej® reprezentowane były przez dra inż. Macieja Szafrańskiego, który podczas swojego wystąpienia omówił istotę działań prewencyjnych podejmowanych w przedsiębiorstwach, koszty podejmowania takich działań oraz projekt „Czas zawodowców” jako przykład przedsięwzięcia wspierającego przedsiębiorców w zakresie działań prewencyjnych.