21.11.2013

„Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy” – Poznański Tydzień Przedsiebiorczości

 

21.11.2013 w ramach Poznańskiego Tygodnia Przedsiębiorczości odbyła się I Konferencja z cyklu: „Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy”, której organizatorami były:

Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego Wydziału Inżynierii Zarządzania  Politechniki Poznańskiej

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

 

Partnerzy konferencji:

Centrum Doradztwa dla Młodzieży w Poznaniu

Miasto Poznań

AWT – Akcelerator Wiedzy Technicznej® Politechnika Poznańska

 

Konferencję podzielono na dwa panele:

 

A. Panel dyskusyjny: Atrakcyjność Polski gwarantem utrzymania kapitału młodych ludzi – na przykładzie Miasta Poznania.

 Panel został otwarty przez Prezydenta Miasta Poznania Tomasza Kaysera.

Panelowi przewodniczył kierownik Katedry Marketingu i Sterowania Ekonomicznego Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. inż. Władysław Mantura.

W panelu wzięli udział specjaliści związani z rynkiem edukacyjnym i rynkiem pracy. Przedstawiono kilka spojrzeń na problem dopasowania tych dwóch obszarów. Do najciekawszych wystąpień należały:

„Wiedza, kwalifikacje i kompetencje społeczne jako podstawy poszukiwania miejsca pracy zawodowej, na podstawie pracowników socjalnych”, wygłoszone przez prof. dr hab. Annę Michalską z Instytutu Socjologii UAM;

„Obserwatorium gospodarki i rynku pracy aglomeracji poznańskiej. Edukacja a gospodarka – szanse i wyzwania”, przedstawione przez prof. UAM dr hab. Pawła Churskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania;

„Zarządzanie akceleracją wzrostu poziomu zasobów wiedzy w przedsiębiorstwach”, przedstawione przez dr inż. Macieja Szafrańskiego z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej;

„Standardy doradztwa zawodowego w poznańskich szkołach gimnazjalnych” zaprezentowała Elżbieta Swat-Padrok z Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży;

„ Wirtualne lekcje jako przykład przemian w edukacji” wygłosiła Agnieszka Ciereszko z przedsiębiorstwa PROGRA

„System kształcenia zawodowego w Australii jako propozycja dobrych praktyk dla Poznania” przedstawiony przez Macieja Fibricha z RTO MangementGroup

Prof. dr hab. inż. Władysław Mantura, Kierownik Katedry marketingu i Sterowania Ekonomicznego WIZ PP

Paneliści Konferencji „ Atrakcyjność….” od lewej: Maciej Fibrich, Prof. dr hab. inż. Władysław Mantura, prezydent Miasta Poznania Tomasz Kayser, Bogna Frąszczak, prof. dr hab. Anna Michalska

B. Panel dyskusyjny realizowany w ramach „Czasu zawodowców- wielkopolskie kształcenie zawodowe” był przedsięwzięciem  polegającym na uczestnictwie ponad tysiąca uczniów i uczennic oraz kilkudziesięciu nauczycieli i doradców z ponadgimnazjalnych szkół z Wielkopolski w interaktywnych zajęciach z doradztwa zawodowego, obejmującym czynną dyskusję, realizowaną metodą zdalną z wykorzystaniem następujących narzędzi:

        platformy e-learningowej,

        kanału Telewizji Polskiej SA (emisja panelu na żywo w telewizji regionalnej),

        TVP Stream,

        Komunikator Skype, który pozwolił na uczestnictwo zdalne kilku szkołom z Wielkopolski.

W ramach panelu poruszane były cztery tematy:

a.       Jak kompetencje kształtują wybór zawodu,

b.       Interakcja uczeń – pracodawca w Systemie Zawodowcy,

c.       Współpraca przedsiębiorstwa i szkoły w obszarach transferu wiedzy,

d.       Aktywność uczniów w kształtowaniu przyszłości zawodowej.

Paneliści interaktywnego panelu dyskusyjnego, od lewej: Dorota Knop (TVP) – moderatorka, Maciej Fibrich (RTO Management Australia), Agnieszka Ciereszko (doradca zawodowy – Progra), Ewa Więcek-Janka (psycholog – Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego WIZ PP), Bogna Frąszczak (Centrum Doradztwa zawodowego dla Młodzieży), Krzysztof Grupka (Czas Zawodowców PP), Dagmara Woźniak (WO Miasta Poznania).

Za kontakty ze szkołami przy pomocy komunikatora Skype odpowiedzialny był dr inż. Zbigniew Włodarczak (Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych WIZ PP)