10.07.2014

„Czas zawodowców” – nie tylko „wielkopolskie kształcenie zawodowe”

10 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyła się konferencja pt. „Budowa wojewódzkiego systemu współpracy: Biznes –Edukacja– Instytucje rynku pracy”.

Podczas konferencji  prof. dr hab. inż. Adam Hamrol – Ekspert w Projekcie  „Czas Zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” oraz dr inż. Maciej Szafrański – Pełnomocnik Rektora Politechniki Poznańskiej ds. Akceleratora Wiedzy Technicznej zaprezentowali projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo wielkopolskie i obecnie trwają poszukiwania możliwości przeniesienia wypracowanych rozwiązań na inne regiony i grupy docelowe, a konferencja w Zielonej Górze to jeden z pierwszych kroków zmierzających w tym kierunku.

Część rozwiązań wypracowanych i utrzymywanych w projekcie jest wynikiem działań podejmowanych w ramach Akceleratora Wiedzy Technicznej®.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele lubuskich instytucji: władz województwa, kuratorium oświaty, starostów, burmistrzów, uczelni wyższych i szkół zawodowych.

                    Fot. Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa