16.09.2013

„Czas zawodowców” na posiedzeniu Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

16 września 2013r. podczas posiedzenia sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki radni zapoznali się z realizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Politechnikę Poznańską projektem „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”.
„Przystępując do tego projektu stworzyliśmy ankiety, dzięki którym chcieliśmy dowiedzieć się, czego pracodawcy oczekują od absolwentów. Ale nie tylko hasłowo, że potrzebny jest murarz, tynkarz czy informatyk, lecz szczegółowo opisując ich kompetencje. Teraz kształcenie zawodowe zmierza właśnie w takim kierunku” – wyjaśniał radnym dr inż. Marek Goliński z Politechniki Poznańskiej.
W ramach projektu zostały opracowane, a następnie wdrożone w 35 szkołach innowacyjne programy kształcenia modułowego w sześciu zawodach na poziomie technika, uruchomione zostały laboratoria praktyk dla sześciu najbardziej pożądanych zawodów, organizowane są praktyki w wielkopolskich przedsiębiorstwach, tworzony jest  System Zawodowcy oraz system e-learningu.
Dowiedz się więcej o projekcie: www.zawodowcy.org
Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o posiedzeniu sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki: http://www.umww.pl/czas-szkolnych-zawodowcow