28.02.2014

„Czas zawodowców” na konferencji poświęconej przyszłości gimnazjalistów

 

26 lutego 2014r. odbyła się zorganizowana przez Wielkopolską Izbę Budownictwa, Stowarzyszenie „Wielkopolska Edukacja Zawodowa” oraz Zespół Szkół Budowlanych w Poznaniu konferencja pt. „Szkolnictwo zawodowe inwestycją w przyszłość gimnazjalisty”. Konferencja miała pomóc w zdiagnozowaniu potrzeb szkolnictwa zawodowego, współpracy z przedsiębiorcami, Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu oraz Politechniką Poznańską. Podczas konferencji zaprezentowany został projekt „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. W ramach projektu województwo wielkopolskie, Politechnika Poznańska oraz 58 wielkopolskich szkół podjęły szeroką współpracę, która ma się przyczynić do polepszenia sytuacji młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.